Wie zijn we

Missie & visie

In 2007 verwoordden alle De Wroeter-projecten hun doelstellingen in een gemeenschappelijk ‘charter’. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van De Wroeter in 2017, werd dit charter geactualiseerd.

Het De Wroeter-charter wil op gebalde wijze uitdrukking geven waar De Wroeter voor staat en waar we met De Wroeter naar toe willen. Het bevat acht kernbeginselen:

De Wroeter verbindt er zich toe:


1. zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen eerlijke kansen krijgt.

2. zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar duurzaamheid en die zorg draagt voor onze planeet en haar bewoners.

3. een werking uit te bouwen waarin mensen zich thuis voelen en waarbij verbondenheid en openheid de kernwoorden zijn.

4. een werking uit te bouwen die vertrekt van de eigenheid van elk individu, waarbij de maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij het project centraal staat.

5. een werking uit te bouwen waarin ernaar gestreefd wordt iedereen zinvolle arbeid te verschaffen, een arbeid die op maat van de deelnemers zal worden uitgewerkt.

6. alle deelnemers zo sterk mogelijk te betrekken in de werking, met oog voor basisdemocratische beginselen.

7. permanent oog te hebben voor het aspect van de schaalgrootte van het project, waarbij de economische, de sociale en de ecologische dimensie onder ogen zullen worden genomen.

8. bij de verder uitbouw van het project deze basisprincipes te respecteren.

De uitwerking van deze acht basisprincipes vind je hier.Een verdere concretisering van de missie en visie van De Wroeter Activiteitenboerderij vind je hier.

Een verdere concretisering van de missie en visie van De Wroeter Maatwerkbedrijf vind je hier.

Met steun van

Vlaanderen
Welzijnszorg
VDAB
Provincie Limburg
Nationale Loterij
Leader
Koning Boudewijn Stichting
Herwin
De Werkplekarchitecten
ESF
Europese Unie
Kwaito
SOM
VAPH
Fonds gezonde lucht, by Greenpeace
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland