Het Charter samengevat: de acht basispeilers:

 

De Wroeter verbindt er zich toe:

 

1.      zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen eerlijke kansen krijgt.

 

2.      zich in te passen in een brede maatschappelijke beweging die streeft naar duurzaamheid en die zorg draagt voor onze planeet en haar bewoners.

 

3.      een werking uit te bouwen waarin mensen zich thuis voelen en waarbij verbondenheid en openheid de kernwoorden zijn.

 

4.      een werking uit te bouwen die vertrekt van de eigenheid van elk individu, waarbij de maximale ontplooiing van iedereen die betrokken is bij het project centraal staat.

 

5.      een werking uit te bouwen waarin ernaar gestreefd wordt iedereen zinvolle arbeid te verschaffen, een arbeid die op maat van de deelnemers zal worden uitgewerkt.

 

6.      alle deelnemers zo sterk mogelijk te betrekken in de werking, met oog voor basisdemocratische beginselen.

 

7.      permanent oog te hebben voor het aspect van de schaalgrootte van het project, waarbij de economische, de sociale en de ecologische dimensie onder ogen zullen worden genomen.

 

8.      bij de verder uitbouw van het project deze basisprincipes te respecteren.

Visie op een duurzame toekomst
Visie op een duurzame toekomst
Charter De Wroeter